Zanedbání povinné výživy

Třiatřicetiletý tatínek zapomíná na svou nezletilou dceru z Čáslavska. Od července 2019 do prosince 2019 úmyslně řádně neplatí výživné na svou dceru, ačkoli mu bylo rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře určeno platit výživné ve výši 2.500,- Kč měsíčně. Tímto úmyslně neplní svou zákonnou povinnost vyživovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, kdy za uvedené období dluží na výživném částku ve výši 15.000,- Kč. Zapomětlivému tatínkovi sdělili policisté podezření z příslušného přečinu. V případě odsouzení hrozí za takové jednání až roční trest odnětí svobody.