Revolution train poprvé v Kutné Hoře je otevřen pro školy a veřejnost ZDARMA

Co děláte pro to, aby Vaše dítě nebralo drogy?

To, že má náš projekt smysl, jsme si ověřili z téměř 15 000 zpětných vazeb. Naši návštěvníci nejvíce oceňují formu zpracování a možnost prožít si příběh s aktéry filmu na vlastní kůži.

Prohlídky, které absolvují rodiče s dětmi, mají vždy specifickou atmoséru. Revolution Train vytváří prostředí, v němž si rodiny dovolí otevřít témata a rozehrát situace, které by v běžném životě znamenaly nepříjemnou konfrontaci. V prostorách vlaku jde naopak o působivou – byť vážnou – hru a nácvik jednání v krizových momentech.

Děti, které prošly programem pro školy, si přejí vrátit se do vlaku a vzít s sebou nejen své kamarády, ale i rodiče… Vyslyšte je a přesvědčte se, že existuje prevence, která bude bavit i vás. Změníte dětem pohled na drogy a možná i zachráníte život

Zážitkový program o délce 90 minut probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorů. Na konci vzdělávacího programu dostane každý návštěvník dárek od sponzorů.

Více o projektu Revolution Train najdete v sekci projekt.

REVOLUTION TRAIN – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě

  • projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci
  • multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání
  • cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám
  • součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence
  • základnou protidrogového vlaku je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné – trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst
  • souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence

REVOLUTION TRAIN