Bezpečné prázdniny

Začínají prázdniny a děti jsou již myšlenkami u moře, u chat, na táborech a tak hrozí větší riziko, že se stanou účastníky dopravní nehody. S tím samozřejmě souvisí i silnější provoz na silnicích. V těchto dnech, řidiči motorových vozidel často čekají v kolonách na dálnicích, případně objíždí uzavírky po silnicích II. a III. …

Den otevřených dveří na Policii v Čáslavi

Čáslavští policisté dne 26. června 2018 v dopoledních hodinách zorganizovali již devátý ročník velkolepé podívané. Velkolepá podívaná je určena primárně pro děti Mateřských a Základních škol v Čáslavi a blízkého okolí pod názvem „Den otevřených dveří a ukázky techniky IZS“, který se stal již tradicí přiblížení nejen policejní práce mládeži …

Dítě bez dozoru

Dne 4. 6. 2018 v 13:02 hod. přijala hlídka MP Čáslav, telefonické oznámení, že u kruhového objezdu, ulic Pražská, Chotusická a Tyršova (U Třech svatých) se pohybuje malé dítě, bez kontroly rodiče či jiného zákonného zástupce. Hlídka se dostavila na místo a převzala od oznamovatelky nezletilé dítě, která se o …

Krádež kovů

Dne 27. 4. 2018 přijala hlídka Městské policie Čáslav oznámení, že bezpečnostní systémy v areálu s kovovými odpady zaznamenaly v ulici Chrudimská města Čáslav osobu, která vstoupila na cizí pozemek za účelem krádeže věcí. Ve spolupráci s Policií České republiky se strážníkům podařilo zabránit pachateli v dokonání protiprávního jednání (§8, …

Domácí násilí

Strážníci Městské policie Čáslav velmi často přijímají telefonická oznámení, týkající se domácího násilí. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí, které činí soužití nesnesitelným, vystihují pojmy opakování, dlouhodobost, neveřejnost, eskalace a týrání. V nedávné době hlídka řešila spor druha a družky, ze společně obývaného prostoru na ubytovně v …

Výběrové řízení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení pracovního místa STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE Požadavky na uchazeče: ✓ státní občanství ČR ✓ dosažení věku 18 let ✓ způsobilost k právním úkonům ✓ bezúhonnost a spolehlivost dle § 4a a 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ✓ zdravotní …

Řízení pod vlivem alkoholu

Dne 19.03.2018 v pozdních večerních hodinách zahlédla hlídka MP Čáslav při kontrolní činnosti na náměstí Jana Žižky z Trocnova muže, který odcházel z místního baru ve zjevně podnapilém stavu a nasedal do osobního motorového vozidla tovární značky BMW. Pokud by si někdo myslel, že usedl na místo spolujezdce, tak se zmýlil. …

Zahrádkářská kolonie

Zahrádkářské kolonie se zejména v zimních měsících stávají terčem útoků osob bez domova či těch, kteří doufají ve vlastní obohacení. Toto období zahrádkářského klidu, kdy kontroly majitelů chatek a jiných prostor na jejich pozemcích klesají, je živnou půdou pro zloděje. Příkladem může být oznámení ze dne 04.02.2018, kdy majitel telefonicky oznámil …

Besip

V měsíci listopadu v rámci prevence ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu bylo odučeno 26 hodin v základních školách v Čáslavi a blízkém okolí. Jedná se o výuku dle metodického plánu BESIPU ve čtvrtých třídách těchto škol se zaměřením na malé cyklisty. Těmto účastníkům provozu je vysvětlen základ v dopravním značení, pohybu po vozovce …

Drogy za volant nepatří

Jsou věci, o kterých můžeme mluvit denně a stejně to bude málo. Třeba alkohol a drogy za volantem. Vztah dopravních expertů k alkoholu nebyl vždy takový, jako je dnes. Za časů, kdy auta jezdila po našich silnicích vlevo, byl pro bourajícího řidiče alkohol v krvi polehčující okolností. Dnes je to …