Odebrání týraných psů

Dne 27.11. 2018 odebírali strážníci MP Čáslav, ve spolupráci s pracovnicí odboru životního prostředí, se zaměřením na týrání zvířat dva psy, u kterých došlo k porušení povinností týkajících se podmínek chovu psa. Zvířata byla chována v prostředí a podmínkách, která poškozovala jejich zdraví. Nebylo zde rovněž zajištěno, aby chovaná zvířata měla dostatečný …

Viník nehody z místa utekl

Dne 26. 11. 2018 brzy ráno zavolal neznámý muž na služebnu MP Čáslav a oznámil dopravní nehodu v ulici Chrudimská, kde mělo motorové vozidlo narazit u kruhového objezdu do zdi a řidič na něho působil podnapilým dojmem. Po příjezdu hlídky na místo, zde stálo nabourané vozidlo, jehož řidič se na místě …

Vymyšlené přepadení

Dne 25. 11. 2018 brzy ráno přišla na MP Čáslav žádost od PČR o asistenci u objasnění ozbrojeného loupežného přepadení v ul. Tyršova na vlakovém nádraží, Čáslav. Na místě se nacházel přepadený muž, který uvedl, že pracuje u jedné firmy se sídlem v Čáslavi. Zde si ráno převzal částku 10 000 Kč …

Poškozené vozidlo

Spor muže s ženou 10. 11. 2018 vygradoval škodou na majetku. Na jednom z parkovišť obchodního domu ve městě Čáslav, došlo k hádce. Muž měl ženě vytýkat způsob, jakým zaparkovala své motorové vozidlo. Když odmítla vozidlo přeparkovat a odešla nakupovat, muž se jí pomstil tak, že poškodil lak karoserie dvěma škrábanci. V součtu o …

Otevření bytu

Dne 6. 11. 2018 v odpoledních hodinách, hlídka MP ve spolupráci s OO PČR, RZS a HZS Čáslav, otevírala byt, za účelem provedení nezbytných úkonů vedoucích k odstranění ohrožení života, kdy hrozila i větší škoda na majetku (50 000 Kč) a to v souladu se Zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii dle §16, odst. …

Újma na zdraví

Dne 21. 10. 2018 chvíli po půlnoci přijala MP Čáslav oznámení na tísňovou linku 156, že na nám. J. Žižky z Trocnova došlo k napadení muže skupinou lidí. Po příjezdu hlídky na místo se zde nacházel napadený muž a několik svědků. Z jejich výpovědí zjištěno, že napadený měl být osloven skupinou podnapilých osob. …

Krádež zboží

Dne 17. 10. 2018 ve večerních hodinách bylo na služebnu MP Čáslav telefonicky oznámeno zaměstnankyní obchodního domu v Čáslavi, že došlo v prodejně k záchytu osoby podezřelé z krádeže. Pracovník ostrahy hlídce vylíčil situaci. Uvedl, že prováděl vizuální kontrolu provozovny, když spatřil muže, jak chodí od regálu k regálu a vkládá si do kapes …

Opilý výtržník

Dne 14.10.2018 okolo poledne se dostavil na služebnu MP Čáslav pronájemce jedné z restaurací v centru města, že včera, tedy někdy okolo 21:00 hodiny došlo k poškození fasády jím pronajatého domu, kdy jeden ze zákazníků vzal sklenici s pivem a pocákal s ním úmyslně plochu zdi o rozměrech cca 2×1,5 m. Hlídka na místě zjistila …

Zlostí rozbil dveře

Dne 28. 9. 2018 ve večerních hodinách přijala MP Čáslav oznámení, že u vchodu v ul. Malinová jedné z bytovek se nachází mladík, který zde rozbil skleněnou výplň u vchodových dveří a sedí na venkovním schodišti. Po příjezdu hlídky se zde nacházel oznamovatel, který ukázal rozbitou výplň dveří. Pachatel se již …

Jiný zákaz

Od 2. 10. 2018 do 31. 10. 2018 platí částečná uzavírka silnice I/38, v obci Církvice, okres Kutná Hora, z důvodu opravy povrchu komunikace. Provoz je veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy jedním pruhem, světelným signalizačním zařízením. Jako objízdnou trasu nelze použít přímou pozemní komunikaci z Lochů do Třebešic, která je navíc označena …