Zahrádkářská kolonie

Zahrádkářské kolonie se zejména v zimních měsících stávají terčem útoků osob bez domova či těch, kteří doufají ve vlastní obohacení. Toto období zahrádkářského klidu, kdy kontroly majitelů chatek a jiných prostor na jejich pozemcích klesají, je živnou půdou pro zloděje. Příkladem může být oznámení ze dne 04.02.2018, kdy majitel telefonicky oznámil …

Besip

V měsíci listopadu v rámci prevence ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu bylo odučeno 26 hodin v základních školách v Čáslavi a blízkém okolí. Jedná se o výuku dle metodického plánu BESIPU ve čtvrtých třídách těchto škol se zaměřením na malé cyklisty. Těmto účastníkům provozu je vysvětlen základ v dopravním značení, pohybu po vozovce …

Drogy za volant nepatří

Jsou věci, o kterých můžeme mluvit denně a stejně to bude málo. Třeba alkohol a drogy za volantem. Vztah dopravních expertů k alkoholu nebyl vždy takový, jako je dnes. Za časů, kdy auta jezdila po našich silnicích vlevo, byl pro bourajícího řidiče alkohol v krvi polehčující okolností. Dnes je to …

„ Odchyt psa“

Dne 8.11.2017 přijala Městská policie Čáslav žádost k realizaci odchytu psa. Podle oznámení, pes leží u vchodu do domu, ne jeho původního, není agresivní, žebrá o potravu. Vyjeli jsme na místo a v rámci zákonných zmocnění provedli „odchyt“. Na místě se nám naskytl pohled na krutou realitu. Středoasijský pastevecký pes vyhublý, …

Požár

       S příchodem chladného počasí nastává topná sezóna. Příjemné posezení u krbu se však následně může proměnit minimálně v nepříjemnost. K jedné takové došlo, když majitel nemovitosti umístil pravděpodobně ještě žhavý popel do plastové odpadové nádoby, která po několika hodinách zahořela. Na místo dorazil Hasičský záchranný sbor i hlídka MP Čáslav. Po …

Smutný začátek služby

       Setkání se smrtí je pro strážníky a policisty vždy nepříjemné, ale k výkonu služby patří i takové události. První listopadový večer byla hlídka MP Čáslav přivolána do jednoho z místních bytových domů, kde jeden z nájemníků nezvedal příbuzenstvu telefon ani nereagoval na domovní zvonek. Na místo byla přivolána i hlídka PČR …

Čáslavští policisté se zaměřili na kontrolu ubytovacích zařízení

Dne 26. října 2017 v dopoledních hodinách proběhla bezpečnostně preventivní akce zaměřená zejména na kontrolu soukromých ubytovacích zařízení v Čáslavi. K účasti na akci byli tradičně přizváni i strážníci Městské policie z Čáslavi, pracovníci Živnostenského úřadu a Úřadu práce z Čáslavi, čáslavští hasiči, policisté se služebním psem na vyhledávání drog …

Trhy na konci roku

Poslední  úterý  v každém měsíci je na čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova velmi rušno. Probíhají zde trhy se zemědělskými  výpěstky, vlastními výrobky. Zúčastňují se jich dlouhodobě zemědělci  a výrobci z blízkého okolí Čáslavi s poměrně velikým zájmem kupujících. Je pravdou, že oni do svého  výrobku či výpěstku dávají svoji práci a čas. Většinu …

Větrná neděle

Dne 29. října 2017 postihla víceméně celou Českou republiku doslova živelná pohroma. Škodlivému působení přírodních sil nebylo ušetřeno ani Čáslavsko. V ohrožení byly životy, zdraví i majetek občanů. Spolu s integrovanými složkami záchranného systému, přispívali k ochraně a bezpečnosti osob a majetku i strážníci Městské policie Čáslav. Pomocí vymezovacího pásu vyznačovali nebezpečná místa, …

Ostravačka

       Dne 20.10.2017 ve večerních hodinách požádala obsluha restaurace na náměstí Jana Žižky z Trocnova, Čáslav o pomoc s  návštěvnicí, která v silně podnapilém stavu požadovala po personálu další alkohol. Hlídka MP Čáslav ženu odvedla z této restaurace a podrobila orientační dechové zkoušce. Výsledek 2,93 promile a stav podnapilé utvrdil strážníky v tom, …