Otevření bytu

Dne 6. 11. 2018 v odpoledních hodinách, hlídka MP ve spolupráci s OO PČR, RZS a HZS Čáslav, otevírala byt, za účelem provedení nezbytných úkonů vedoucích k odstranění ohrožení života, kdy hrozila i větší škoda na majetku (50 000 Kč) a to v souladu se Zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii dle §16, odst. …

Újma na zdraví

Dne 21. 10. 2018 chvíli po půlnoci přijala MP Čáslav oznámení na tísňovou linku 156, že na nám. J. Žižky z Trocnova došlo k napadení muže skupinou lidí. Po příjezdu hlídky na místo se zde nacházel napadený muž a několik svědků. Z jejich výpovědí zjištěno, že napadený měl být osloven skupinou podnapilých osob. …

Krádež zboží

Dne 17. 10. 2018 ve večerních hodinách bylo na služebnu MP Čáslav telefonicky oznámeno zaměstnankyní obchodního domu v Čáslavi, že došlo v prodejně k záchytu osoby podezřelé z krádeže. Pracovník ostrahy hlídce vylíčil situaci. Uvedl, že prováděl vizuální kontrolu provozovny, když spatřil muže, jak chodí od regálu k regálu a vkládá si do kapes …

Opilý výtržník

Dne 14.10.2018 okolo poledne se dostavil na služebnu MP Čáslav pronájemce jedné z restaurací v centru města, že včera, tedy někdy okolo 21:00 hodiny došlo k poškození fasády jím pronajatého domu, kdy jeden ze zákazníků vzal sklenici s pivem a pocákal s ním úmyslně plochu zdi o rozměrech cca 2×1,5 m. Hlídka na místě zjistila …

Zlostí rozbil dveře

Dne 28. 9. 2018 ve večerních hodinách přijala MP Čáslav oznámení, že u vchodu v ul. Malinová jedné z bytovek se nachází mladík, který zde rozbil skleněnou výplň u vchodových dveří a sedí na venkovním schodišti. Po příjezdu hlídky se zde nacházel oznamovatel, který ukázal rozbitou výplň dveří. Pachatel se již …

Jiný zákaz

Od 2. 10. 2018 do 31. 10. 2018 platí částečná uzavírka silnice I/38, v obci Církvice, okres Kutná Hora, z důvodu opravy povrchu komunikace. Provoz je veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy jedním pruhem, světelným signalizačním zařízením. Jako objízdnou trasu nelze použít přímou pozemní komunikaci z Lochů do Třebešic, která je navíc označena …

400. výročí – Bitva u Čáslavi

Od pátku 14. 9. 2018 do neděle 16. 9. 2018 se v Čáslavi a okolních obcích konala vystoupení spjatá s 400. výročím bitvy u Čáslavi. Samotná akce Bitva u Čáslavi se odehrávala v sobotu 15. 9. v obci Horky, kde byla pověřena hlídka MP Čáslav v součinnosti s OO PČR Čáslav. Na této kulturně historické akci …

Pokus o vloupání

Dne 16. 9. 2018 v brzkých ranních hodinách oznámil manželský pár pokusu o vloupání do domu v ul. Tyršova. Žena k věci uvedla, že vůbec nebylo nic slyšet a vše zjistila, když šla ráno doma ještě po tmě, někdy okolo 4:30 hod. na toaletu, kdy stoupla do střepů, a tak si rozsvítila a uviděla …

Uprchlý pes napadl jiného psa

Dne 22. 8. 2018 v odpoledních hodinách přijala MP Čáslav telefonické oznámení, že v Úzké uličce, Čáslav napadl jeden pes, druhého psa. Po příjezdu hlídky již k žádnému útoku nedocházelo. Útočící pes byl zavřený v bytě u majitelky. Majitelka napadeného psa sdělila, že šla se svým psem, na procházku, měla ho na vodítku, když …

Opilý agresor ujížděl hlídce

Dne 17. 8. 2018 v pozdních večerních hodinách přijala hlídka MP Čáslav telefonické oznámení na linku 156, týkající se partnerské hádky. Přičemž měl partner sebrat partnerčino motorové vozidlo a pod vlivem alkoholu usednout za volant. Po příjezdu hlídky vůz nastartoval a začal ujíždět. Dostižen a následně zastaven byl v nedalekých garážích v …