Prob. Med. Služba

Probační a mediační služba / dále jen PMS/ vznikla na základě zákona č. 257/2000 Sb., a zaměřuje se na zprostředkování alternativních způsobů řešení trestné činnosti, usiluje o nápravu pachatelů a snaž se je motivovat k zodpovědnosti za jejich jednání a řešení způsobených škod. Střediska jsou dislokována ve městech, kde sílí okresní soudy.

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.

 


ODBORNÉ ČINNOSTI

  • MEDIACE  – alternativní metoda řešení konfliktů za účasti mediátora
  • TRESTNÍ ČINNOST MLÁDEŽE A NEZLETILÝCH
  • PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÉ ČINNOSTI – jsme subjektem dle zákona o obětech trestné činnosti z. č. 45/2013 Sb.,
  • PROBACE  – výkony dohledů, náhrady vazby dohledem
  • OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE  – kontrola, komunikace s poskytovateli, předjednání trestu
  • PAROLE  – podklady pro podmíněné propuštění
  • TREST DOMÁCÍHO VĚZENÍ  –  alternativní trest, kdy se pachatel v daném časovém rozmezí musí zdržovat ve svém obydlí
  • TREST ZÁKAZU VSTUPU NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ AJINÉ SPOLEČENSKÉ AKCE – jedná se o trest, který je určen problémovým návštěvníkům nebo pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestního činu v souvislosti s návštěvou určité akce

 


NABÍZÍME

  • BESEDY PRO ZŠ, SOU, SŠ v rámci prevence
  • PORADNU PRO OBĚTI – Benešova 97, Kutná Hora, ing. Kateřina Studená, 727 873 137

 


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Mgr. Jana Komárková, pověřená vedením střediska PMS Kutná Hora, 734 362 959

Mgr. Eva Kočárníková, probační úředník, 734 353 615

Růžena Bohdanová, probační asistent, 778 712 080