Kontakty

Policie ČR

Telefon: 974 875 710, 602 263 166
Fax: 974 870 678
E-mail: kh.oo.caslav@pcr.cz

 

Městská policie

Telefon: 327 300 240
E-mail: mestskapolicie@meucaslav.cz

 

Hasiči

Telefon: 950 876 011
Fax: 950 876 001
E-mail: ps.caslav@sck.izscr.cz

 

Probační a mediační služba

Mgr. Jana Komárková, pověřená vedením střediska PMS Kutná Hora, 734 362 959

Mgr. Eva Kočárníková, probační úředník, 734 353 615

Růžena Bohdanová, probační asistent, 778 712 080

 

Kontakt na správce webu

E-mail : info@bezpecnecaslavsko.cz