Uzávěra na Kalabousku

POZOR !

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Na příjezdové trase od Kolína bude uzavřen silníční most z důvodu opravy. Jedná se o lokalitu Čáslav – Kalabousek. Ten úsek bude uzavřen v termínech:
20.3. – 31.5.2017.

Objezdové trasy budou značeny. Výjezd a příjezd do centra  Čáslavi přes Kalabousek bude v uvedeném termínu nemožný. Příjezdová komunikace směrem od Čáslavi bude uzavřena od fy: Starkl, kam se ještě dostanete, příjezd od Církvice možný nebude. 
Úplná uzavírka silnice II/339 Čáslav – Kalabousek, Objížďka – bez rozlišení, obousměrná: po silnici I/38, dále sjezd z obchvatu (I/38) po silnici I/17 ve směru Čáslav, pokračovat po silnici II/337 ulice Chrudimská, ul. Masarykova, sil. II/339 ul. Pražská.

uzavírka

zdroj: www. centrum.starkl.com/