Vítejte v Bezpečném Čáslavsku

Bezpečné Čáslavsko – Jako první se do projektu „Bezpečné město“ na Kutnohorsku zapojilo město Čáslav se svým mikroregionem.

Vedoucí Územního odboru policie Kutná Hora plk. JUDr. Blanka Matějů informovala oficiálně starosty mikroregionu Čáslavska a pozvané místní zástupce tisku o zapojení do projektu středočeské policie „Bezpečné město“ při setkání v Čáslavi v úterý 4. dubna 2017.

Každý občan by si měl všímat co se děje v jeho okolí a svým chováním předcházet možným rizikům jak pro něho samotného, tak i pro jeho blízké. Nebýt lhostejný k protiprávnímu jednání těch, kterým dodržování zákonů a pravidel slušného chování dělá problémy.

„Město společně s Policií ČR spustilo v uplynulých dnech webové stránky, kde je společný projekt „Bezpečné Čáslavsko“ prezentován. Na těchto stránkách jsou prezentovány některé případy trestné činnosti, ale zejména prevence a rady jak předejít k páchání trestné činnosti. Veřejnost může také pomoci v pátrání svým svědectvím nebo hlášením. Mapa provozu aktuálně reaguje na dění v ulicích města, zobrazují uzavírky a hustota provozu. Mapy kriminality a nehodovosti ukazují lokality, kde došlo například k nejvíce krádežím a k nejvíce přestupkům v dopravě či nehod v určitém období“, představil nové webové stránky Vojtěch Nezbeda, který je zároveň jejich tvůrcem.

„Naším cílem je zejména zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také poskytování a získávání podnětů a informací od občanů“, dodala k projektu Blanka Matějů.

Co je projekt bezpečné město

Krajské ředitelství Policie České republiky je iniciátorem projektu „Bezpečné město nebo obec”, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn. Hlavními partnery jsou vedení města, Policie ČR a Městská policie. Dalšími nepostradatelnými partnery jsou sociální odbor, úřad práce, probační a mediační služba a další subjekty působící v oblasti prevence.

Cílem projektu „Bezpečné město“ je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a jeho návštěvníků a tím zvýšení a zlepšení kvality života. Tento projekt vznikl na základě mnohaletých zkušeností s bojem proti kriminalitě a dalším formám závadového jednání, z nichž vyplývá, že na jejich potírání se musejí podílet a spolupracovat všechny zainteresované subjekty. Nadále musí být mezi nimi prohlubována efektivní spolupráce, jejímž výsledkem by mělo být snížení kriminality a všech projevů protispolečenského jednání.

Odkaz na webové stránky „Bezpečné Čáslavsko“:

www.bezpecnecaslavsko.cz

Napsali o nás:

http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/webova-aplikace-bezpecne-caslavsko_poslouzi-zejmena-obyvatelum/