Den otevřených dveří na Policii v Čáslavi

Čáslavští policisté dne 26. června 2018 v dopoledních hodinách zorganizovali již devátý ročník velkolepé podívané.

Velkolepá podívaná je určena primárně pro děti Mateřských a Základních škol v Čáslavi a blízkého okolí pod názvem „Den otevřených dveří a ukázky techniky IZS“, který se stal již tradicí přiblížení nejen policejní práce mládeži a veřejnosti.

Ke spolupráci byly přizvány tyto složky: Policie ČR Územní odbor Kutná Hora (kromě Obvodního oddělení Čáslav, také Obvodní oddělení Kutná Hora, Obvodní oddělení Zbraslavice a dopravní policisté), Dálničního oddělení Policie ČR Mirošovice, Kynologie Stč. kraje (psovodi), HZS Čáslav, RZS Čáslav, MěP Čáslav, BESIP, Poříční policie Labe (ukázka plavidla a potápěčské výstroje), Oblastní spolek Českého červeného kříže (ukázka první pomoci), fy. Construct (zabezpečení vozidel).

Všem zúčastněným patří zvláštní poděkování za jejich přístup nejen k této akci, ale i k samotným dětem.

Podívat se přišlo cca. 750 dětí s jejich dozorem.Budovu Obvodního oddělení Čáslav, výzbroj a výstroj policistů, techniku na přilehlém parkovišti, prohlédlo více jak 585 dětí a jejich pedagogických pracovníků z místních Základních škol a Mateřských škol a dalších kolemjdoucích spoluobčanů. Děti se nejvíce v budově Policie ČR zajímaly jako každoročně o samotnou celu předběžného zadržení, výzbroj (zbraně) a výstroj policistů (pořádková jednotka) a na přilehlém parkovišti veškerou techniku, nová služební policejní vozidla, zajímavosti od BESIPU (opilecké brýle) a fy. Construct (propagace zajištění vozidel, nafukovací balonky pro nejmenší), ukázku zadržení nebezpečného pachatele ze strany psovodů Stč. kraje Policie ČR.

Závěrem policisté popřáli dětem hezké, pohodové a bezstarostné blížící se letní prázdniny. Naopak samotné děti, prostřednictvím svých pedagogů, poděkovaly za uspořádání dané akce, která přispívá k osvětě práce Policie (složek IZS) směrem k veřejnosti, potažmo k mládeži.

V neposlední řadě byly odměnou pro všechny organizátory úsměvy na tváři samotných dětí, jejich zvídavé otázky, vyzkoušení si výstroje a důkladná prohlídka techniky. Jako dárek si děti odnesly propagační materiály, reflexní prvky, sladkosti a nevšední zážitky.

Fotografie z velkolepé podívané naleznete zde:

https://ulozto.cz/tam/_URLyyrjLSomO

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení OOP Čáslav
27. června 2018