Bezpečné prázdniny

Začínají prázdniny a děti jsou již myšlenkami u moře, u chat, na táborech a tak hrozí větší riziko, že se stanou účastníky dopravní nehody. S tím samozřejmě souvisí i silnější provoz na silnicích. V těchto dnech, řidiči motorových vozidel často čekají v kolonách na dálnicích, případně objíždí uzavírky po silnicích II. a III. tříd. Spěchají na dovolenou a je to právě venkov a obce, kde se snaží dohnat časovou ztrátu.

Je nezbytné, aby se každý účastník provozu na pozemních komunikacích choval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a aktuálně dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem.

Ke zvýšení bezpečnosti mohou především přispět samotní rodiče. Poučením dětí jak se chovat v provozu. Přednost na přechodu neplatí absolutně a děti nesmění vstupovat před rozjetý automobil. Vždy je potřeba rozhlédnout se na obě strany, raději vícekrát. Do 50 metrů od přechodu je nutné přecházet právě přes vyznačený přechod, na kterém se nesmí bezdůvodně zastavovat a zdržovat. Mimo přechod se přechází kolmo a nejkratší možnou cestou. Tam kde není chodník nebo je neschůdný, se chodí po levé krajnici, je-li neschůdná i ona, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Na škodu nejsou ani reflexní prvky na oblečení.

Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. To neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a obytné zóně. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, nesmí se držet jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly ostatní účastníky provozu.

Více naleznete zde:

http://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Ridici,-pozor-deti!/Deti-o-prazdninach