400. výročí – Bitva u Čáslavi

Od pátku 14. 9. 2018 do neděle 16. 9. 2018 se v Čáslavi a okolních obcích konala vystoupení spjatá s 400. výročím bitvy u Čáslavi. Samotná akce Bitva u Čáslavi se odehrávala v sobotu 15. 9. v obci Horky, kde byla pověřena hlídka MP Čáslav v součinnosti s OO PČR Čáslav. Na této kulturně historické akci byla činnost MP Čáslav vymezena na dohled při rozmístění stánků během ranních hodin a později až do večerních hodin dohledu na bezpečnost, plynulost a usměrňování provozu na pozemních komunikacích, zejména při nájezdu návštěvníků, kteří se chtěli této akce zúčastnit a zaparkovat.

Další část strážníků dohlížela na zabezpečení veřejného pořádku, bezpečnost osob i majetku. Celá akce se obešla bez jakýchkoli problémů a od začátku se těšila hojnému počtu návštěvníků, kteří si užili různých vystoupení ať už od ukázky palných zbraní z dob husitských válek, šermířských vystoupení až po hudební vystoupení kapel, ale také samotnou rekonstrukci bitvy, která se konala odpoledne od 14:30 hod. za železniční tratí na kraji obce. Celé akci přálo pěkné počasí a velký zájem veřejnosti.