Jiný zákaz

Od 2. 10. 2018 do 31. 10. 2018 platí částečná uzavírka silnice I/38, v obci Církvice, okres Kutná Hora, z důvodu opravy povrchu komunikace. Provoz je veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy jedním pruhem, světelným signalizačním zařízením.

Jako objízdnou trasu nelze použít přímou pozemní komunikaci z Lochů do Třebešic, která je navíc označena dopravní značkou B32, Jiný zákaz. Je-li na značce uveden nápis „Průjezd zakázán“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

Na základě stížností místních, na zvýšený provoz tímto úsekem, zde bude MP Čáslav vykonávat kontrolní činnost a případné protiprávní jednání pokutovat. Řidič je mimo jiné povinen dle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., §4, písm. c), řídit se dopravními značkami. Za vjezd do míst, kde je to místní či přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, lze uložit pokutu na místě do výše 2000 Kč.