Čáslavští policisté a strážníci navštívili vybrané školy

Dne 3. prosince 2018 se v dopoledních hodinách uskutečnily plánované přednášky na vybraných školských zařízeních v Čáslavi na téma OPL (omamné a psychotropní látky se zaměřením na rostlinu Konopí, aktivní látka THC, Marihuanu, množství větší než malé versus oprávnění a činnost Policie ČR a MěP). Přednášek se kromě čáslavských policistů a městských strážníků účastnil policejní psovod z Krajského ředitelství Středočeského Kraje se svým psem.

Přednášku organizoval a vedl vedoucí z čáslavského obvodního oddělení npor. Mgr. Lubomír Vilímek. Navštívili tři školská zařízení, kterými byli ZŠ Čáslav Náměstí; SOU Čáslav Náměstí; VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Vždy byla naplněná třída či aula studentů ve věku od 14 do 18 let.

Primárně se studenti – posluchači dozvěděli o oprávnění policie a možnosti při kontrolách nad dodržováním trestního zákoníku u problematiky drog a to ě při nedovolené výrobě a držení – nedovolené pěstování, přechovávání či šíření toxikomanie a jedů, rozdíl mezi trestně-právním a přestupkovým jednáním, za které hrozí pokuta v přestupkové rovině uložená na místě policistou či správním orgánem. Po vydání věci – drogy následuje likvidace specializovanou firmou.

Policisté uvedli statistiky za okres Kutná Hora. Proběhli praktické ukázky použití detekce návykových látek zejména při silničních kontrolách (PČR a MěP), praktická ukázka vyhledávání OPL služebním psem pod vedením psovoda. Studenti měli možnost vyzkoušení si testu na OPL.

Přednášky se také zaměřily na výtah ze školního řádu jednotlivých školských zařízení, kde je problematiky OPL zanesena, a na vysvětlení významu dvojího trestání – které v případech zjištění OPL ve škole či školních výletech aj. neplatí (možnost trestání ze strany Policie ČR a paralelně i vedením školy pro porušení školního řádu).

Závěrem setkání proběhla diskuse – zájem studentů byl patrný z množství zvídavých otázek v průběhu i na konci samotné přednášky, dokonce i po skončení přednášky.

Fotografie z přednášek připravujeme.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení OOP Čáslav