Námraza na čelním skle

Dne 29.11.2018 brzy ráno bylo hlídce MP Čáslav oznámeno, že na kruhovém objezdu ,,Ostrý roh“ došlo k dopravní nehodě.

Hlídka MP se dostavila na výše uvedené místo, kde zjistila, že řidič se svým motorovým vozidlem, vlivem nedostatečně očištěného čelního skla, nezvládl řízení a došlo k najetí na dělící ostrůvek. Tímto vzniklo poškození dopravní značky C4a (Přikázaný směr objíždění vpravo). Přítomnost alkoholu následnou orientační dechovou zkouškou se nepotvrdila.

Řidič je nyní povinen uhradit vzniklou škodu na poškozené dopravní značce a poté bude řešen za porušení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, §5, odst. 2, písm. i) neboť řídil vozidlo na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.