Spory matky s dcerou

Dne 30. 12. 2018 pozdě večer řešila hlídka MP Čáslav ženu, jež porušila provozní řád dětského hřiště. Nacházela se na něm se psem, který navíc nebyl pod kontrolou na vodítku. Žena hlídce sdělila, že zde ztratila klíče a hledá je. Po celou dobu působila na hlídku, že je pod vlivem návykových látek a podle místní znalosti nebylo pochybu, že je rovněž pravidelnou uživatelkou. Z prostoru hřiště byla vykázána, s tím ať se vrátí klíče hledat zítra ráno.

Zhruba o hodinu později přišlo telefonické oznámení na tísňovou linku, od výše uvedené ženy, že klíče již našla, přesto se nemůže dostat do bytu, kde bydlí společně s matkou. S ohledem na stav, v jakém přišla domů, měla matka obavu o své bezpečí, a proto nechala klíče z druhé strany zámku. Za dohledu MP si žena vzala jen nějaké osobní věci a byt opustila.