Jak postupovat při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky?

Jak se chránit?

* Zamykejte vstupní dveře, předcházíte tím: vykrádání bytů a sklepů, pohybu cizích osob v domě (například narkomanů).

* Všímejte si, co se v domě děje a věnujte pozornost i zdánlivě opuštěným bytům nebo nebytovým prostorám – mohou být využívány k páchání trestné činnosti, například k výrobě nebo skladování drog,

* Všímejte si pohozených věcí, zda mezi nimi nejsou injekční stříkačky a jehly, plechovky od toluenu, acetonu, plynu do zapalovačů apod. Takové předměty jsou vždy důkazem, že dům, objekt odlehlé místo navštěvují osoby, které berou drogy.

* Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství.

Poranění hrozí zejména dětem, starším osobám, které hůře vidí.

Jak postupovat při nálezu injekční jehly nebo stříkačky?

* Objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte!

* Nález okamžitě oznamte Policii ČR nebo Městské policii linky 158 a 156 (která zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob)

* S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje (například pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem).

Máte-li podezření, že ve vašem domě dochází k páchání trestné činnosti, zavolejte Policii ČR linku 158 nebo Městskou policii linku 156.

Poranění pohozenou injekční jehlou

* Injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou uživatelé drog.

* O použité injekční jehly se obvykle zraní dospělí při práci nebo rekreaci, děti na pískovištích nebo parcích.

* Pokud se o použitou injekční jehlu poraníte:

* bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet (krvácení sníží dávku viru), ranku nemačkejte

* po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem (mají antiseptický a protivirový účinek)

* co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Zdroj: materiály PP PČR, MV ČR, Státní zdravotní ústav, por.PhDr.Papežová Zdeňka, Záchranný kruh

Více naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-drogy.aspx

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/drogy/jak-postupovat-pri-nalezu-pohozene-injekcni-jehly-nebo.html