Zpronevěra finančních prostředků

Obviněná žena měla jako zaměstnanec jedné firmy v Čáslavi na starosti zaúčtování obchodních operací, odnoy finanční hotovosti do banky a měsíční vyúčtování. Od měsíce března roku 2018 do měsíce prosince roku 2018 v rámci obchodních transakcí společnosti disponovala s finančními firemními prostředky a na základě pokynu jednatelky společnosti měla finanční hotovost odnášet do banky na účet společnosti, což však v rozporu s dohodou částečně neprováděla a do některých jednotlivých měsíčních vyúčtování lživě uváděla příjmy a odnosy do banky. Finanční prostředky si svévolně ponechávala bez souhlasu a vědomí jednatelky pro svou potřebu, přičemž do dnešního dne ani z části svěřené finanční prostředky nevrátila. Svým jednáním způsobila firmě škodu přesahující částku 300 tisíc korun.

Kutnohorští kriminalisté zahájili v uplynulých dnech trestní stíhaní třiatřicetileté ženy jako osoby obviněné. Obviněné hrozí za takové jednání jeden rok až pět let odnětím svobody nebo peněžitý trest.