Staňte se hasičem

V současné době hledá HZS Středočeského kraje – Územní odbor Kutná Hora vhodné kandidáty na služební místo hasič.

 

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:

 • je starší 18 let
 • je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům
 • splňuje podmínky stanovené pro výkon obsazovaného služebního místa, zejména:
  • stupeň vzdělání – minimálně střední s maturitní zkouškou
  • obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven)
  • další odborné a jiné zvláštní požadavky (pokud jsou stanoveny)
 • je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby
 • je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
 • písemně požádal o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvoval přijímací řízení.

Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.