Návykové látky za volantem

Dne 6. 9. 2019 po půlnoci bylo hlídkou MP Čáslav zastaveno motorové vozidlo, které odbočovalo z ul. Pod Nádražím do ul. Chrudimská, kdy při tomto úkonu řidič nedal světelné znamení o změně směru jízdy. Řidič nepředložil na výzvu strážníka požadované doklady, potřebné pro provoz a řízení vozidla. Navíc bylo z chová řidiče prokazatelné, že je ovlivněn alkoholem. Následná orientační zkouška na zjištění přítomnosti alkoholu vyšla s pozitivním výsledkem 2,33 promile.

Dne 14. 9. 2019 časně ráno obsluha městského kamerového dohledového systému spatřila na nám. J. Žižky z Trocnova čtyři osoby, jak si podávají návykové látky, které následně inhalují. Krátce poté nastoupili všichni do motorového vozidla a z místa odjeli. Vozidlo bylo hlídkou MP Čáslav zastaveno v ul. Chrudimská, pro důvodné podezření, že řidič bezprostředně před jízdou užil návykovou látku (omamnou či psychotropní). Orientačnímu vyšetření na přítomnost OPL se řidič podrobil s pozitivním výsledkem na THC.