Povinná školní docházka

Dne 20. 9. 2019 dopoledne, bylo telefonicky oznámeno na služebnu MP Čáslav vedením ZŠ Masarykova, že žákyně 4. třídy již týden nechodí do školy, není omluvena a nelze se jejímu otci dovolat.

Hlídka MP Čáslav se dostavila na místo trvalého bydliště dívky, kde nikdo neotevřel. Otce dívky se podařilo kontaktovat v zaměstnání. Uvedl, že jeho dcera do školy chodí, protože se jí po příchodu z práce vždy ptá, jak ve škole bylo a nenabyl žádného podezření, že by do školy nechodila. Následně se hlídka MP společně s otcem vydala k jeho bytu, kde byla provedena kontrola. Uvnitř se nacházela pouze ve spodním prádle a tričku již zmiňovaná dcera. Na otázku, proč není ve škole, se chovala zamlkle a bázlivě. Nebyla schopná odpovědět a ani vysvětlit, z jakého důvodu do školy nechodí. U dívky nebyly zjevné známky nemoci, ani fyzického násilí. Tomuto byl v místě přítomen i zástupce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Čáslav, který se věcí nadále zabývá.