Využití dronů v policejních činnostech

Technický pokrok nelze zastavit, proto je třeba se mu přizpůsobovat. Drony skrývají obrovský potenciál, který se středočeská policie snaží v co největší míře zhmotnit. Díky jejich využití v policejních činnostech se nejen že otevřely nové možnosti, ale v některých oblastech dokonce usnadnily a zefektivnily policistům práci. Zástupce vedoucího územního odboru Příbram plk. Ing. Ondřej Smotlacha, který vypráví o složitých začátcích i ambiciózních vizích, je profesionál na svém místě.

Bezpečný Středočeský kraj – rozhovor – využití dronů v policejních činnostech