Strážníci zabránili krádeži vozidla

Dne 27. 1. 2020 před půlnocí vykonávala hlídka MP kontrolní činnost služebním vozidlem v ul. Jeníkovská. V tuto dobu zpozorovala vozidlo, které jelo po ul. Jeníkovská směrem od nemocnice a před čerpací stanicí náhle zastavilo. Z auta vystoupili dva mladíci a začali tlačit vozidlo i s řidičem směrem na parkoviště k obchodním domům. Hlídka se rozhodla, že se raději posádky vozidla dotáže, co se stalo a zda nepotřebují pomoc. Jakmile členové posádky zpozorovali blížící se vozidlo MP, náhle všichni začali utíkat za budovy obchodů a běželi zpět směrem k čerpací stanici. Jeden ze strážníků se vydal mladíky pronásledovat. Běžel za nimi za čerpací stanici, kde nabyl dojmu, že se ukryli do vysokého porostu a křoví. Začal baterkou prohledávat okolí. Mezitím druhý strážník pokračoval v jízdě vozidlem a projížděl okolí ulic, zda nespatří osoby na útěku.

Když se již hlídce nepodařilo nikoho najít, vrátila se k opuštěnému vozidlu. Lustrací byl zjištěn majitel, který byl následně vyrozuměn. Ten zároveň oznámil, že mu někdo vozidlo odcizil. Vzhledem k tomu, že zde vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána i PČR. Ta dojela pro majitele vozidla, který si po nezbytných úkonech vozidlo zajistil proti dalšímu odcizení.

V průběhu řešení celé události byla vyrozuměna obsluha kamerového systému MP Čáslav, která zhlédla záznam kamery, jež zabírá prostor v ul. Jeníkovská před čerpací stanicí a sdělila, že celý incident je nahrán na záznamu. Bylo patrno, jak zabíhají za objekt čerpací stanice ve tmavém oblečení a následně dva z nich vycházejí druhou stranou od autoopravny v bílých mikinách a poté se rozběhnou směrem k nemocnici. Odhozené bundy byly později nalezeny a poslouží jako důkazní prostředek.