Jízda na červenou

Někteří řidiči v Čáslavi si z červené na semaforu těžkou hlavu nedělají. Když se jim nechce brzdit, jednoduše projedou. Městská policie si proto na takové řidiče posvítí. Řeč je o semaforech u přechodů v ul. Jeníkovská u ZUŠ a ul. Masarykova u Gymnázia. Semafory jsou trvale pod dohledem kamerového systému.

Jízda na červenou není tak častým, ale zato nebezpečným přestupkem. Může totiž dojít ke střetu s člověkem, který silnici přechází. Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je mimo jiné každý povinen řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o úmysl nebo nedbalost. Obvyklé tvrzení „už jsem nestihl zabrzdit“ fungovat nebude. Řidič totiž musí přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby zastavit stihl.

 

Za přestupek jsou stanoveny následující sankce:

Počet trestných bodů: 5.

Pokuta příkazem na místě: do 2500 Kč.

Pokuta ve správním řízení: 2500 až 5000 Kč (nebo 4000 až 7500, spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).

Zákaz činnosti: 1 až 6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců).