Hlučná návštěva

Dne 15. 4. 2020 ve večerních hodinách přijala MP Čáslav oznámení od ženy bydlící v ul. Žitenická, že sousedé v bytě nad ní narušují občanské soužití hlasitou hudbou a dupotem v bytě. Po příjezdu hlídky uvedla, že tam tancují a mají někoho na návštěvě, ačkoliv v tomto období by se měli maximálně navštěvovat pouze rodinní příbuzní. Ona žije v bytě se svojí matkou, která vzhledem ke svému věku, nemůže díky bezohlednému chování sousedů spát.

Hlídka zazvonila u dveří bytu, odkud vycházel hluk. Otevřel muž, který na adrese vůbec neměl trvalý pobyt. Ten hlídce oznámil, že je zde na návštěvě. Poté vyšel uživatel bytu a chtěl vědět, proč jejich rodinu MP obtěžuje. Bylo mu vysvětleno, že by mohl být vůči sousedům ohleduplnější, a ačkoliv není po desáté hodině, tak hudbu ztišit a netancovat, jelikož se otřásají stropy a ruší tím ostatní obyvatele domu.

Muž odvětil, že si v bytě, kde platí nájem může dělat co chce, a že není po desáté hodině, tak co po něm hlídka chce. Dále byl dotázán, proč má na návštěvě osobu, která zde nemá trvalé bydliště, a to v době nouzového stavu, kdy je každý povinen strpět omezení vyplývající z opatření stanovených v takové době. Poté začal křičet, že si může do bytu pozvat kohokoliv. Což rozlítilo dalšího souseda z bytovky, který se vmísil do hovoru a žádal, ať se již začnou chovat vůči sousedům ohleduplně. Oba muži se začali hádal, nadávat si a kdyby je nezadržela hlídka, tak by se nejspíš i porvali.

Po chvíli se celá situace uklidnila a hluční nájemníci se rozhodli hudbu vypnout. Návštěva však odmítla opustit jejich byt. Vzhledem k tomu, že nerespektovali a nestrpěli nařízení vlády a takové jednání nelze vyřešit pokutou na místě v příkazním řízení, byl incident oznámen příslušnému orgánu.