Krádež z nedbalosti

Dne 16. 7. 2020 přijala hlídka MP Čáslav oznámení z obchodního domu, že jim odešli od pokladny tři muži s nákupem a bez placení. Ostraha obchodního domu uvedla, jakým směrem odešli a předala strážníkům fotografii na níž byli zachyceni všichni muži.

Na základě místní znalosti nabyla hlídka podezření, že by se mohlo jednat o dělníky z nedaleké stavby. Druhý den brzy ráno, se hlídka zastavila na stavbě a na základě fotografie identifikovala tři muže. Všichni souhlasně potvrdili, že byli předchozí den v obchodním domě, kategoricky však popřeli, že by odešli bez placení.

První z nich platil kartou a svá tvrzení doložil výpisem v elektronickém bankovnictví. Kde byla shodná, jak cena zboží, tak i čas nákupu. Zde šlo o nedorozumění ze strany obchodního domu. Druhý z nich nemluvil moc dobře česky, což znesnadňovalo objasňování celé situace. Uvedl, že platil rovněž kartou i nákup za třetího společníka. Zhruba po hodinovém zkoumání kamerových záznamů, které nebyly zcela kvalitní ani prokazatelné, bylo patrné, že muž vzal zboží na konci nákupního pásu a poté přikládal platební kartu k terminálu. Zjistilo se, že nákup v hodnotě cca 550 Kč, chtěl platit bezkontaktně, nezadal však PIN a v domnění, že transakce proběhla, klidnou a pomalou chůzí odešel z obchodu. Než prodavačka zaregistrovala, že jí někdo nezaplatil, byli všichni už pryč.

S ohledem na skutečnost, že přestupek krádeže lze spáchat pouze úmyslně, jak výslovně stanovuje zákon, a ten zde nebylo možné prokázat, byl muž pouze vyzván, aby dluh v obchodním domě uhradil a poučen, že při nákupu nad 500 Kč, musí vždy zadat PIN karty.