„Zebra“ dohlíží na školáky

Dopravně bezpečnostní akce Policie České republiky ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR probíhá v týdnu od 1. září do pondělí 7. září 2020 na celém území České republiky pod názvem “Zebra se za Tebe nerozhlédne“.

Zářijová akce je opět zaměřena především na prevenci, a to zejména na bezpečnost chodců v silničním provozu, konkrétně na dodržování pravidel pro správné přecházení vozovky a na nerespektování pravidel provozu na pozemních komunikacích řidiči motorových vozidel vůči chodcům.

Akce “Zebra” probíhá v ranních hodinách i na Kutnohorsku. Kromě policistů z obvodních oddělení se jí také zúčastnili policisté z kutnohorského dopravního inspektorátu. Společně tak dohlíželi na bezpečnost dětí při přecházení na přechodech pro chodce, které jsou v bezprostřední blízkosti základních škol. Hovořili s dětmi a jejich rodiči, řidiči vozidel nejen o pravidlech správného přecházení, ale i o pravidlech silničního provozu na pozemních komunikacích. Školáci z rukou policistů dostali drobné dárky, které pro ně připravila již zmíněná pojišťovna.

Policistka por. Mgr. Vendulka Marečková z kutnohorského oddělení tisku a prevence společně s krajským koordinátorem BESIPu Ing. Miroslavem Poláchem pak uskutečnila ve škole ZŠ Praktická Kutná Hora v třídách I. stupně besedy s preventivní tematikou, zaměřenou zejména na bezpečnost chodců v silničním provozu. Dopravní policisté z kutnohorského oddělení navštívili žáky ZŠ Suchdol. Tyto preventivní besedy, ve stejném duchu, budou probíhat ve školách na Kutnohorsku po celý školní rok.

“Zebra radí”

I. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!

II. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí.

PRAVIDLO: 3x SE ROZHLÉDNI: VLEVO, VPRAVO, VLEVO A RYCHLE PŘEJDI!

III. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!

IV. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.

K bezpečnosti chodců při pohybu na silnicích může přispět i vhodné oblečení, které je pro řidiče na dálku dobře viditelné. Pozornost řidiče upoutá chodec oblečený v pestrých barvách a s reflexními prvky. Ty mohou být nejen na oblečení, ale i na aktovkách, batozích, botách.