Volně pohybující se opilé děti

Dne 1. 11. 2020 večer, strážníci kontrolovali skupinu čtyř dětí, kteří se navzdory nařízení o omezení volného pobytu osob pohybovali na veřejně přístupném místě v ul. Jeníkovská. Nejednalo se přitom o členy jedné domácnosti, každý byl z jiné rodiny.

Hlídka děti poučila o omezení stýkání se v tomto počtu a chtěla je odeslat směrem domů. Byl zde ale problém a sice, že z dětí byl cítit alkohol. U všech čtyř dětí vyšla pozitivně orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Výsledky se pohybovaly v rozmezí 0,22 – 1,19 ‰.

O situaci byl vyrozuměn Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.