Žák napadl učitelku

Dne 12. 1. 2021 okolo poledne oznámila ředitelka základní školy incident, kdy měl 10letý žák, slovně a poté fyzicky napadnout asistentku pedagoga.

K napadení došlo mimo areál školy, venku na ulici. Asistentka napomínala žáka za nevhodné chování a on ji měl poté nejprve slovně urážet a následně zaútočit pěstmi. Poté při návratu do školy ji měl ještě nadále slovně urážet.

Žák byl následně hlídkou MP převezen na adresu bydliště, kde byl předán matce, spolu s dopisem od ředitelky. Celá věc měla být ze strany školy řešena následující den ráno, matka chlapce se ale do školy nedostavila, jak původně přislíbila. Věc bude dále řešit OSPOD.