Začátek podzimu na silnicích ve znamení návykových látek

Dne 12. 9. 2021 pozdě večer, získala MP Čáslav informace o vozidle, jehož řidič je důvodně podezřelý z užívání omamných a psychotropních látek. Ve spolupráci s městským kamerovým systémem, bylo vozidlo spatřeno v ul. Tyršova nedaleko vlakového nádraží a následně v ul. Dusíkova strážníky zastaveno. S provedením orientačních testů na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek řidič souhlasil. Poté co vyšel test pozitivně na THC, začal řidič zpochybňoval výsledky měření a dožadoval se vyšetření v nemocnici. Odběrem biologického materiálu v nemocnici, se potvrdily výsledky měření a řidič nejen, že bude postihován za řízení pod vlivem návykové látky, ale také mu bude účtováno vyšetření v nemocnici.

Dne 1. 10. 2021 ve večerních hodinách, zastavila hlídka MP Čáslav vozidlo, kterému nesvítilo osvětlení registrační značky. Na tuto závadu chtěla řidiče upozornit. V průběhu silniční kontroly byl řidič vyzván k orientačním zkouškám na alkohol a návykové látky. Test na omamné a psychotropní látky vyšel pozitivně na THC, benzodiazepiny a amfetamin. Řidič byl následně převezen na obvodní oddělení PČR Čáslav, k dalšímu šetření ve věci.