Dopravně bezpečnostní akce – viditelnost

Policisté dohlíželi na chodce, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.

Kutnohorští policisté se v uplynulých dnech zapojili do dopravně bezpečnostní akce, kontrolní činnost byla primárně zaměřena na kontrolu dodržování povinností chodců. Zejména na řádné přecházení přes přechody pro chodce, povinnost používat ve vymezených případech reflexní prvky, vyplývajících ze zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích dle zákona o silničním provozu.

V rámci pohyblivých hlídek i pevných stanovišť dohlíželi na chodce, kteří jsou v podstatě nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Zaměřili se na místa a úseky silnic mimo obce, kde chodci za snížené iditelnosti, kde není veřejné osvětlení, musí mít na sobě reflexní prvky z retroreflexního materiálu umístěného tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Během celé akce policejní hlídky samozřejmě také kontrolovali i řidiče motorových vozidel.

V průběhu dopravní akce se policejní hlídky zaměřily také na kontrolu dodržování zákazu používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u řidičů vozidel před a během jízdy, případné kontroly dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Policisté celkem zkontrolovali 125 vozidel a zjistili 11 dopravních přestupků. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel a nepoužití bezpečnostních pásů. Dva chodci nepoužili mimo obec řádně reflexní prvky.

Policisté také během této dopravně bezpečnostní akce chodcům rozdávali reflexní pásky a vesty, a to nejen chodcům na silnících mimo obce, ale také těm v ulicích měst a obcí. Hlavním cílem policistů je v co největší míře zajistit bezpečnost všech chodců, kteří jsou také účastníky silničního provozu.

Bezpečnostně preventivní akce obdobného charakteru budou na Kutnohorsku probíhat celoročně.

Dopravní policisté a policisté na Kutnohorsku se mimo jiné zaměřují i chodce v silničním provozu. Není jim lhostejná jejich bezpečnost. Dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména do míst, kde lze předpokládat pohyb chodců na pozemní komunikaci mimo obec, případně pohyb ostatních nemotorizovaných účastníků silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti probíhají a budou probíhat opakovaně.

Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje to, zda se nám řidič vyhne, nebo nás srazí. Za snížené viditelnosti jsou velmi důležité reflexní prvky.

Viditelnost chodce

Důležitá je především spodní část těla, tj. barva kalhot a bot a např. kočárku, který tlačíme před sebou, a je tak vidět první. Reflexní materiály je nejlepší umístit na nejvíce se pohybující část – upoutá tak větší

pozornost.

Viditelnost cyklisty

Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední, zadní, boční a na pedálech. Za snížené viditelnosti ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideálním doplňkem povinné výbavy je reflexní proužek na kotníku.

tabulka viditelnosti chodců

 

Více naleznete ZDE:

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/viditelnost-chodcu

https://www.videt-a-byt-viden.cz/chodci

Jak se chovat v silničním provoze – Chodci

Jak se chovat v silničním provoze – Cyklisti