REVOLUTION TRAIN

Do Čáslavi zavítal interaktivní protidrogový vlak Revolution train, který se skládá ze šesti netradičních vagonů.

Tato multimediální mobilní vlaková souprava, umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku od 10 do 17 let, ale také pro širokou veřejnost. Cílem tohoto preventivního projektu je formou interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy, ale i legální závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Návštěvníci prochází vlakovou soupravou složenou ze šesti vagónů, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky. Filmový příběh se v daných okamžicích zastaví, filmové plátno je zvednuto a návštěvníci jsou vtaženi do děje, který se před nimi ve filmu odehrál. Poté následuje debata a pokračování příběhu.

Součástí projektu je sběr anonymních dat a činnost žáků, kteří prostřednictvím slohových prací, jenž po návratu do školních lavic sepisují, zajišťují zpětnou vazbu splnění účelu protidrogového vlaku a zároveň je samostatná tvorba nutí k zamyšlení se nad sebou samými a přístupu k legálním i nelegálním drogám.

Prohlídkou vlaku projekt nekončí, následuje návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV ČR.

Během programu ve vlaku žáci vystupují sami za sebe a všímají si především tématu závislostí. V návazném programu žáci vystupují jako policejní týmy a posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob.

Cílem tohoto návazného programu je prohloubit diskuzi o rizicích závislosti, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu, k respektování zákonů a zároveň zvýšit povědomí o trestněprávní odpovědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost uvědomit si, že problematika závislostí není záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní setkat i ve svém nejbližším okolí. Zpravidla to bývá velmi dobrý kamarád, který jim prvně drogu nabídne.

Pondělního programu se v dopoledních hodinách zúčastnili žáci základních škol z Čáslavi a okolního regionu a v odpoledních hodinách i veřejnost.

REVOLUTION TRAIN zavítá i do dalších měst ve své plánované tour.

O vlaku napsali + fotogalerie ZDE:

svoboda.info.cz

Kutnohorský deník