Stížnost na ohniště v zahrádkářské kolonii

Dne 31. 8. 2022 večer bylo telefonicky oznámeno na MP Čáslav, že v ulici Pod Nádražím, v zahrádkářských koloniích je cítit zápach kouře.

Hlídka objevila na jedné ze zahrádek, kde dlouhodobě přebývá žena s mužem, dohořívající ohniště. Obyvatelka zahrady uvedla, že zde spalovali dřevo, na kterém si pekli brambory. Strážníci neshledali v ohništi žádný nebezpečný materiál, který by mohl při pálení zapáchat nebo nadměrně znečišťovat ovzduší. Dvojice ohniště následně dohasila úplně a žádné protiprávní jednání na místě nebylo shledáno.