Setkání vedení policie s řediteli středních škol na Kutnohorsku

V průběhu měsíce ledna vedoucí Územního odboru Policie České republiky plk. JUDr. Blanka Matějů navštívila ředitele středních škol na Kutnohorsku. Při těchto setkání nechyběl tradičně příslušný vedoucí daného obvodního oddělení a policistka z kutnohorského Preventivně informačního oddělení por. Mgr. Vendulka Marečková.

V Čáslavi pozdravili ředitelku VOŠ, SPŠ a OA Čáslav paní Mgr. Věru Szabovou, ředitele SZŠ Čáslav pana Ing. Jaromíra Horníčka a ředitele SOŠ a SOU dopravní Čáslav pana Ing. Bc. Luďka Fišeru, MBA. Návštěvu přijal také ve své pracovně v budově čáslavského Gymnázia a SOŠ pedagogické ředitel pan Mgr. David Tichý.

Ředitel VOŠ, SPŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora pan Ing. Josef Treml přivítal zástupce policie ve své pracovně v budově školy. V Kutné Hoře pak zástupci policie navštívili další SOŠ a SOU řemesel, kde se setkali s ředitelem školy panem Ing. Josefem Vavřincem a jeho zástupkyní Ing. Jitkou Poborskou.

Při těchto setkáních Blanka Matějů předala dopis policejního ředitele Krajského ředitelství Stč. kraje brig. gen. JUDr. Václava Kučery, PhD, MBA, který touto cestou poděkoval za účast, nebo vyzval na sportovně charitativní akci Přes Bariéry s policií, kterou pátým rokem Krajské ředitelství Stč. kraje pořádá s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry, Zdravotní pojišťovnou MV ČR a Středočeským krajem a spolkem Bezpečná společnost.

Tato charitativní akce za uplynulé období již osmnácti handicapovaným osobám, pro které se vybralo více jak milion šest set tisíc korun. Do projektu se zaregistrovalo téměř šest tisíc studentů a jejich nejlepší sportovní výsledky jsou pravidelně oceňovány hejtmankou Středočeského kraje.

Výsledky a informace k této sportovně charitativní akci Přes Bariéry s policií naleznete na stránkách www.bezpecnaspolecnost.cz a www.policie.cz/s a na facebookových stránkách Bezpečná společnost.

Při závěru setkání Matějů poskytla informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých teritoriích a došlo i na jednotlivé připomínky a náměty, zejména pak poděkovali za dosavadní spolupráci a vstřícnost a předali policejní nástěnný kalendář pro rok 2023.

Závěrem setkání nechyběla vzájemná přání mnoha úspěchů v práci ale i osobním životě a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2023.

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – ředitelka ÚO PČR Kutná Hora a ředitelka školy Mgr. Věra Szabová

SZŠ Čáslav – ředitelka ÚO PČR Kutná Hora a ředitel školy Ing. Jaromír Horníček

Gymnázium a SOŠ pedagogická Čáslav –  ředitelka ÚO PČR Kutná Hora a ředitel školy Mgr. David Tichý

SOŠ a SOU dopravní Čáslav – ředitelka ÚO PČR Kutná Hora a ředitel školy Ing. Bc. Luděk Fišera, MBA