Celorepubliková dopravně bezpečnostní akce – pásy a zádržné systémy

Kutnohorsko – Policisté kontrolovali používání autosedaček a bezpečnostních pásů.

V pátek 10. března 2023 se policisté v Kutnohorském kraji zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL s preventivním charakterem, která byla zaměřena na dohled na dodržování pravidel silničního provozu, primárně pak na povinnost používání dětských autosedaček a bezpečnostních pásů, nejen u řidičů, ale také u spolujezdců.

Cílem akce bylo snížení počtu a následků dopravních nehod v souvislosti s nepoužíváním povinných bezpečnostních pásů a zádržných systémů.

Do akce bylo nasazeno 14 policistů z dopravní a pořádkové služby, kteří zkontrolovali celkem 62 vozidel. V rámci provedených kontrol policisté zjistili 6 přestupků, z nichž vyřešili 5 na místě blokovou pokutou a 1 přestupek oznámili do správního řízení k projednání.

Pozitivní výsledek dechové zkoušky na alkohol byl zjištěn u jednoho řidiče.

Na závěr upozorňujeme, že policisté kontrolují používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů nejen při dopravně bezpečnostních akcích, ale i při běžném výkonu služby.