Perníková máma

V některých kulturně populárních médiích se lze setkat s tvrzením, že v ČR je po některých drogách vyšší poptávka než kdekoliv jinde v Evropě. Méně pravdivá jsou však čísla, která se v nich objeví. V seriálu Breaking Bad se např. hovoří o tom, že v ČR je až 5% obyvatel uživatelem metamfetaminu. Skutečnost vyplývající ze Souhrnné zprávy o závislostech v ČR 2022 uvádí číslo více než 10x menší; rizikových uživatelů se odhaduje na zhruba 35 tis. osob. Ze stejné zprávy však plyne, že nějakou zkušenost s pervitinem přeci jen má 2–3 % lidí starších 15 let. I strážníci MP Čáslav tak mají s uživateli drog zkušenost, neb čas od času se takový najde i mezi držiteli „vůdčích listů“, čímž bohužel tito neomalenci ohrožují nejen sebe (budiž jim přáno), ale především ostatní účastníky silničního provozu.

Dne 24. 10. 2023 v pozdních večerních hodinách zastavila hlídka MP Čáslav vůz v obci Vrdy – Dolní Bučice. Vozidlo bylo zastaveno z důvodu neosvětlené registrační značky a nedání znamení o změně směru jízdy. Po splnění nezbytných úkonů pojala hlídka podezření, že řidič může být pod vlivem návykových látek, proto byl hlídkou slovy „jménem zákona“ vyzván, aby se podrobil testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, s čímž dobrovolně souhlasil. Výsledek měření vyšel pozitivně na přítomnost metamfetaminů (zkráceně MET, nikoliv MED, jak se mnozí vtipálci domnívají).

Podobný případ se udál zhruba o měsíc dříve, tj. dne 18. 9. 2023, kdy krátce po půlnoci bylo zastaveno vozidlo s dalším nezbedníkem za volantem. Či lépe řečeno nezbednicí. Tentokráte se tak stalo v ulici Masarykova, kdy šoférka nedala znamení o změně směru jízdy (opět, chtělo by se říci). Dotyčná byla po zastavení vyzvána k orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, která vyšla negativně. Vzhledem k decentně chaotickému vyjadřovaní řidičky však hlídka opět pojala podezření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Výsledek tohoto měření vyšel pozitivně na přítomnost amfetaminů, což přeci jen trochu překvapilo i samotnou hlídku. Z důvodu, že dotyčná se svým věkem blížila věku důchodovému, zasloužil by tento případ nejspíše pojmenování Perníková máma.

Zákon nedovoluje obecní policii takové protiprávní jednání řešit, proto byly oba tyto případy předány Policii ČR. Ta tak stejně učinila jejich předáním příslušnému správnímu orgánu.

 

VP