Muž ve vozidle ležící, spící

Dne 20. 10. 2023 spatřila hlídka MP Čáslav ve večerních hodinách v obci Vrdy muže ležícího ve vozidle s českou registrační značkou, jenž se jevil poněkud společensky unaven, a který navíc špatně komunikoval česky. Hlídka tedy dotyčného vyzvala, aby jí prokázal svoji totožnost a poté byl preventivně upozorněn, aby rozhodně nikam v takovém stavu nejezdil. Nato muž cizí národnosti odešel do nedaleké benzinky na jedno vychlazené, kde s blahým výrazem ve tváři popíjel zhruba 30 minut. Po této době se vrátil zpět k vozidlu, usedl za volant a… jako na potvoru se rozjel.

Po celou dobu svého konání byl hlídkou sledován, což jí zavdalo k zastavení vozidla z důvodu podezření jízdy řidiče „pod vlivem“. Šofér zastaveného auta si k tomu navíc celkem nešikovně dokázal prorazit přední pneumatiku o blízký obrubník chodníku. Řidič byl na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích vyzván k předložení řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla – tzv. malého techničáku. V tento moment muž hlídku neuposlechl, přesto však na výzvu hlídky souhlasil s provedením orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu.

Muž měl skutečně důvod v autě se trošku prospat, jelikož výsledek první dechové zkoušky vyšel s pozitivním výsledkem 3,07 promile. Mnohý muž silné povahy (a postavy) by jistě z vlastní životní zkušenosti přiznal, že s takovouto hladinkou by sám býval byl jaksepatří „na šrot“. Po uplynutí pěti minut podstoupil výše uvedený řidič druhou zkoušku, která vyšla s výsledkem 2,80 promile. Výsledky obou zkoušek však muž odmítl podepsat, začal klást odpor a chtěl si sednout do svého auta. Již po první dechové zkoušce bylo jasné, že muž se pokusí o agresivní chování, proto i nadále postupovala hlídka ve věci tohoto dareby obezřetně a v souladu se zákonem; celá věc byla ve výsledku předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 

VP