Po napadení policisty skončil v poutech

Dne 21. 3. 2024 v hodinách večerních byla hlídka MP Čáslav požádána od Policie ČR o součinnost v ulici Antonína Dvořáka. Zde se měla nacházet oznamovatelka, která se bála jít domů ke svému opilému muži. Ten měl již předtím své ženě hrozit újmou na zdraví a nechtěl ji pustit domů. Po příjezdu hlídek obou policií na místo bylo nejprve jednáno s dotyčnou, která se nacházela na ulici a zdráhala se jít do domu. Z její horlivé gestikulace a hlasité mluvy bylo oběma hlídkám k jejich nemalému rozhořčení jasné, že již má také krapet upito. Nu co se dá dělat…

Do rozhovoru se po chvíli začal vkládat i její muž – stál na balkonu a pokřikoval z něj na ženu nadávky včetně výhrůžek, které zde nebudeme citovat (článek by pak byl určen čtenářům 18+). Hlídkou MP byl upozorněn, aby se nyní do jednání s jeho ženou nevměšoval, že posléze bude věc projednána v klidu s ním. Po chvíli sešel již notně opilý muž před dům s nedopitou lahví laciného vínka v ruce, přičemž se tvrdošíjně snažil dostat do bezprostřední blízkosti své ženy. Proto byl strážníky upozorněn, aby se k ní nepřibližoval a aby lahev odložil, čehož muž absolutně nedbal, a v alkoholickém rauši a s otevřenou lahví se snažil obejít i příslušníka PČR, kterého posléze po opětovném důrazném upozornění napadl. Z tohoto důvodu byl muž ihned zpacifikován za užití hmatů a chvatů, přičemž střídavě vyhrožoval jak strážníkům, tak policistům nevybíravým „až budete v civilu, já si vás najdu!“ Ihned mu byla přiložena pouta z důvodu jeho vysoké agresivity. Při zákroku opilý muž skoro až srdnatě kladl odpor, ale nebylo mu to nic platné. Jářku, kdo seje vítr, sklízí bouři.

Celý incident měl drobnou dohru, neboť na balkonu byl po celou dobu přítomen i malý syn opilých rodičů. Místo toho, aby se o něho šla žena postarat, si však v průběhu zákroku proti svému muži na ulici zapálila cigaretu. Poté, co na tuto věc byla důrazně upozorněna příslušnicí PČR, tedy že má na balkoně svého plačícího synka, se tato oznamovatelka rozpřáhla a hodila po ní zapálenou cigaretu se slovy: „*** *** ** ******, ** **á**!“

Takový vděk…

 

VP