Opilý agresor ujížděl hlídce

Dne 17. 8. 2018 v pozdních večerních hodinách přijala hlídka MP Čáslav telefonické oznámení na linku 156, týkající se partnerské hádky. Přičemž měl partner sebrat partnerčino motorové vozidlo a pod vlivem alkoholu usednout za volant.

Po příjezdu hlídky vůz nastartoval a začal ujíždět. Dostižen a následně zastaven byl v nedalekých garážích v ulici V Břízkách, Čáslav. Muž byl podezřelý z trestných činů – neoprávněné užití cizí věci, dle §207, odst. 1, a ohrožení pod vlivem návykové látky §274, odst. 1, Trestního zákoníku č. 40/2009.

Hlídka muže opakovaně vyzývala, aby vypnul motor a vystoupil z vozidla. Když tak učinil, choval se velmi agresivně, byl vulgární a pěstmi napadal hlídku. Pro překonání jeho aktivního odporu bylo třeba užít donucovací prostředky (hmaty, chvaty a údery). Během tohoto zákroku byl muž povalen na zem, na hruď a následně za užití pout, omezen na osobní svobodě. Následně na místo přivolána PČR i RZS a v součinnosti s nimi byl muž převezen do nemocnice Čáslav k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření na zjištění obsahu alkoholu. Nakonec sám souhlasil s provedením orientační dechové zkoušky s výsledkem přes 2‰. Na základě podezření z výše uvedených trestných činů, byl muž poté předán PČR k dořešení situace.