Krádež zboží

Dne 17. 10. 2018 ve večerních hodinách bylo na služebnu MP Čáslav telefonicky oznámeno zaměstnankyní obchodního domu v Čáslavi, že došlo v prodejně k záchytu osoby podezřelé z krádeže. Pracovník ostrahy hlídce vylíčil situaci. Uvedl, že prováděl vizuální kontrolu provozovny, když spatřil muže, jak chodí od regálu k regálu a vkládá si do kapes zboží. Z tohoto důvodu se na onoho muže zaměřil a čekal za pokladnou, zda zboží z kapes muž vytáhne a uhradí. To se ovšem nestalo a muž prošel přes pokladnu bez uhrazení zboží. Toto jednání potvrdila i pokladní.

Škoda, která tímto protiprávním jednáním vznikla nepřesahovala částku 5 000 Kč, jednalo se tedy pouze o přestupek. Muž, z něho podezřelý, neměl u sebe žádný doklad totožnosti a nemohl tudíž hodnověrně prokázat svou totožnost. Následovalo tedy předvedení na obvodní oddělení PČR Čáslav, kde byla lustrací ověřena totožnost muže.

V případě, že se strážníci rozhodnou předvádět osobu, jsou oprávnění přesvědčit se, i pohmatem, zda dotyčný u sebe nemá zbraň a jiné věci jimiž lze vést útok proti tělu důrazněji. Během provádění těchto úkonů bylo nalezeno ještě další schované zboží.

Přestupce odmítal jakkoli spolupracovat při projednání přestupku v příkazním řízení na místě, a proto se celá věc postupuje ke správnímu orgánu k dalšímu projednání. Kde lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, v případě recidivy do 70 000 Kč.