Neoprávněné vniknutí do cizího objektu

Dne 16. 7. 2019 v odpoledních hodinách, přijala MP Čáslav, telefonické oznámení týkající se neoprávněného vniknutí do areálu opuštěného SOU, Čáslav. Po příjezdu hlídky na místo bylo patrné, že je někdo uvnitř hlavní budovy a v horním patře rozbíjí skleněné výplně oken.

Při průzkumu okolí, kudy se mohli neoprávněné osoby dostat do budovy, náhle řinčení skla ustalo a ozvaly se hlasy dvou osob. Následně osoby spatřeny, jak utíkají a přelézají zeď ven z areálu. Zákonné výzvy: „Jménem zákona stůj!“ uposlechly a zastavily se. Jednalo se o dvě děti.

Nic nezapíraly a uvedly, že rozbíjení skla považovaly za druh zábavy. Dovnitř areálu se dostaly tím, že přelezly tutéž zeď, kudy se později pokoušely utéci a do budovy vlezly rozbitou skleněnou výplní. Po provedení nezbytných úkonů hlídkou, byly děti poslány domů s tím, že o věci budou vyrozuměni jejich rodiče. Se vzniklou situací a stavem poškozené budovy, byla také seznámena odpovědná osoba, jenž má objekt v kompetenci.

Jelikož se jednalo o děti mladší 15 let a nebyly splněny podmínky věku o odpovědnosti za přestupky, je věc dále řešena s oddělením sociálně-právní ochrany dětí.