Dopravně bezpečnostní akce „X“

KUTNOHORSKO – Jednalo se o celorepublikovou bezpečnostní akci v souvislosti s blížícím se koncem letních prázdnin a začátkem nového školního roku v návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti, ve snaze ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti.

V pátek 30. srpna 2019 a v sobotu 31. srpna 2019, proběhly na Kutnohorsku dopravně bezpečnostní akce.

Tyto dopravně bezpečnostní akce proběhly na základě pokynu, který byl vydán v souvislosti s blížícím se koncem letních prázdnin a začátkem nového školního roku v návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti, ve snaze ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti.

Policisté se zaměřili zejména na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, dodržování pravidel na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy, kontrolu technického stavu motorových vozidel, kontrolu předepsaných dokladů, případně kontrolu dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně se hlídky zaměřili na pátrání po osobách, věcech a odcizených vozidlech a problematiku nelegální migrace.

Policisté zkontrolovali celkem 331 vozidel a uložili 43 pokut v celkové výši 13 600 korun. Ve dvanácti případech nebyl řidič připoután bezpečnostním pásem, v deseti případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla a ve třech případech šlo o porušení stanovené rychlosti. V dalších třech případech bylo zjištěno řízení pod vlivem alkoholických nápojů.

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava.

Bezpečnostně preventivní akce obdobného charakteru budou na Kutnohorsku probíhat celoročně.

Dopravní policisté a policisté na Kutnohorsku se mimo jiné zaměřují i chodce v silničním provozu. Není jim lhostejná jejich bezpečnost. Dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména do míst, kde lze předpokládat pohyb chodců na pozemní komunikaci mimo obec, případně pohyb ostatních nemotorizovaných účastníků silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti probíhají a budou probíhat opakovaně.