Když selže technika

Dne 19. 8. 2019 večer přijala MP Čáslav tel. oznámení, že na silnici mezi obcemi Lochy a Třebešice leží na zemi neznámá dospělá osoba, u které navíc sedí nezletilé dítě.
Jednalo se o dva chlapce. Starší byl zjevně v podnapilém stavu, bylo zjištěno, že jde o bratry. Chlapci uvedli, že cestovali vlakem spolu s matkou z Pardubic do Prahy. V Čáslavi se měli zastavit jen krátce a setkat se s kamarádkou jejich matky. V ulici Tyršova, Čáslav se však chlapci oddělili a již se s matkou nesetkali. S sebou měli chlapci jen vybitý mobilní telefon. Hlídka se nabídla, že by se pokusila baterii telefonu nabít a posléze najít v adresáři tel. číslo na jejich matku a spojit se s ní.
Orientační dechová zkouška na zjištění přítomnosti alkoholu u staršího z bratrů vyšla s pozitivním výsledkem 1, 51 promile. Jelikož nebyl ve stavu, kdy by se mohl postarat o mladšího, nezletilého bratra, došlo k vyrozumění odpovědné osoby zastupující orgán sociálně právní ochrany dětí a následně byl zajištěn chlapcům pobyt přes noc v městské nemocnici Čáslav.
Druhý den byl přes MP Čáslav po nabití mobilního telefonu zjištěn kontakt matku, která byla následně vyrozuměna o stavu věci. Matka chlapců po srozumění uvedla, že si pro syny přijede. Nicméně celá událost je postoupena odpovědné osobě orgánu sociálně právní ochrany dětí a dále bude v řešení.