Přednost zprava

Nevyplývá-li přednost v jízdě dopravními značkami, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějících zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava (dle §22, odst. 2, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).

Přednost zprava platí i na některých křižovatkách. A to nejen na křižovatkách bez dopravních značek, ale i na některých křižovatkách se značkami. Např. tam, kde hlavní silnice zatáčí a na ni navazují vedlejší silnice.

Pokud přijíždějí auta po hlavní silnici a jedou obě rovně, tzn. sjíždějí z hlavní silnice na vedlejší, tak zde také platí přednost zprava. Stejně tak pokud přijíždějí obě auta z vedlejších silnic, tzn. ani jedno auto nepřijíždí po hlavní silnici, mají obě auta stejná „práva“ a musí dodržovat pravidlo pravé ruky.

 

Přednost zprava neplatí, pokud vjíždíte na silnici například z obytné zóny. Zde vždy musíte nechat projet všechna vozidla, ať se k vám blíží z jakéhokoli směru. Totéž nastane v případě, že se napojujete na silnici z účelové komunikace. Zpravidla jsou u takové křižovatky značky, které vás upozorní, že byste měli dát přednost, určitě se ale vyskytují komunikace, na kterých žádné značení není. To jsou například výjezdy z čerpacích stanic, areálů firem a parkovišť. Na většině parkovišť nejsou dopravní značky. V tu chvíli zde platí přednost zprava. Je tak nutné dávat přednost všem autům, která přijíždějí zprava.

V nedávné době přijala MP Čáslav telefonické oznámení od řidičky, která uvedla, že jela s vozem po parkovišti u obchodního domu. „Jela jsem rovně tou hlavní a zprava mě málem nabourala jiná paní, a ještě si u toho klepala na čelo,“ sdělila rozhořčeně řidička. Následně jí bylo telefonicky strážníkem vysvětleno, že v místě, které uvedla, nebyla na hlavní komunikaci, a tudíž měla povinnost dát přednost vozidlu přijíždějícímu zprava.

Někdy opravdu není na první pohled zřetelné, jaká komunikace je účelová, a proto bychom doporučili, aby se i ti řidiči, kteří jsou přesvědčeni, že jsou na místní, a nikoli té účelové komunikaci, pro jistotu řídili pravidlem pravé ruky. Pokud totiž nedáte vozu přednost zprava, tak může dojít ke srážce právě na boku, na místě, kde sedí řidič. Hrozí tedy, že ho usmrtíte nebo zraníte. I když nedojde k dopravní nehodě, ale pouze vás přistihne policie, za nedání přednosti můžete dostanete blokovou pokutu až 2 500 Kč a 4 body. Navíc, pokud se vám to stane dvakrát během 12 měsíců, přijdete až na půl roku o řidičský průkaz.

 

Nedodržení této prosté zásady každý rok přináší obrovské množství nehod, včetně těch se smrtelnými následky.