Předvedení osoby

Při kontrole u atletického hřiště v Čáslavi strážníci objevili na tribunách spící osobu. V průběhu prokazování totožnosti a vyžádání informací ze systémů o hledaných a pohřešovaných osobách, bylo zjištěno, že se jedná o muže, jenž má platný zákaz pobytu na území kutnohorského okresu. Jednalo se tak o důvodné podezření z trestného činu maření výkonu soudního rozhodnutí.

Muž byl následně předveden na obvodní oddělení PČR k dalšímu řešení situace. Po celou dobu plnění úkonů s hlídkou MP spolupracoval, nebylo užito donucovacích prostředků a nedošlo ke zranění žádných osob.