Pokus o krádež dětského kola

Dne 31. 5. 2020 v podvečer telefonicky oznámil muž, že byl se svojí dcerou na čerpací stanici. Dcera na místo přijela na dívčím jízdním kole, které nechala opřené u vstupu do prodejny a oba vešli dovnitř. Po chvíli přiběhl další muž a sdělil, že dva malí chlapci nasedli na jízdní kolo jeho dcery a odjíždí z prostoru čerpací stanice. Otec za nimi vyběhl a křičel na ně ať z kola slezou a kolo vrátí. Obě děti kolo odhodily do trávy a přes díru v plotě podél železniční vlečky utekly.

Na základě popisu dětí, který hlídce uvedl otec, měli strážníci dle místní znalosti ihned důvodné podezření na konkrétní chlapce. Spolu s otcem se vydali na místo, kde děti i s rodiči bydlí. Rodičům bylo na místě oznámeno, že jejich děti jsou podezřelé z krádeže dívčího jízdního kola. Matka chlapců došla pro oba syny a při jejich příchodu otec dívky uvedl, že to jsou oni. Děti se posléze k činu doznaly.

Rodičům nezletilých dětí bylo vysvětleno, že se jedná o spáchání přestupku osobami mladšími patnácti let, a proto nelze věc řešit příkazním řízením a celý incident bude oznámen Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví – sociálně právní ochraně dětí k dalšímu opatření.