Svou zlost si vyléval na odpadkovém koši

Dne 14. 6. 2021 odpoledne, bylo na MP Čáslav telefonicky oznámeno, že v ul. Klimenta Čermáka, Čáslav, neznámý muž poničil odpadkový koš. Na základě popisu spatřili strážníci, podezřelého muže před vchodem do nedaleké restaurace.

K činu se doznal. Uvedl, že koš ukopl, protože se rozešel se svojí přítelkyní a opil se. Vzniklou škodu na poničeném odpadkovém koši ve výši 2000 Kč byl ochotný uhradit, což učinil. Dále byl muž pokutován za přestupek poškození majetku.