Nešikanuj, sám můžeš být šikanován

Na šikanu na základní škole ve Vrdech upozornily dne 7. listopadu policistky pprap. Lucie Chaloupková a nstržm. Monika Kulichová z Obvodního oddělení v Čáslavi, které navštívily třídu 4. B. Zaměřily se především na bezpečné chování nejen ve škole, ale také na internetu. Hlavním tématem však byla šikana.

Po sdělení základních informací, o kterých žáci 4. ročníku by mohli přednášet sami, přešlo jejich povídání k nevhodnému chování ve škole spojené s agresí a následnou šikanou. Žáci pozorně poslouchali a prostřednictvím hry, která měla upozornit na to, že odlišnost od ostatních rozhodně není slabina, se naučili spolupracovat. Žáci spolu museli komunikovat, aniž by kdokoliv z nich mohl promluvit. Po malé chvilce však přišli na princip a vše dopadlo tak, jak by mělo. Samotným závěrem hry si všichni uvědomili, že spolu musí vzájemně vycházet, komunikovat a spolupracovat a že jedině takto se dá dosáhnout cíle. V tomto tématu se také probraly dopady spojené s výše uvedenou šikanou, co mají v určitých situacích šikany dělat a že jediná správná volba je nemlčet, ale svěřit se.

Dále policistky lehce naťukly problematiku kouření a dodržování školního řádu. Závěr byl pro žáky však nejzáživnější, jelikož si mohli ozkoušet výstrojní a výzbrojní součástky.

Šikana

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka či skupinu lidí. Šikana je závažnou agresivní poruchou chování vyskytující se v sociálním prostředí od útlého dětského věku po stáří. Je věkově neomezená.

Francouzský pojem “chicane” znamená malicherný spor, z něhož se postupem času stává systematické trýznění. Šikanování je tedy druhem týrání, které posiluje pocit moci nad obětí. Školní dítě může být vystaveno šikanování ze strany svých vrstevníků i po dobu několika let. Oběť bývá silnějším jedincem nebo skupinou donucena pod hrozbou násilí k jednání, které ji ponižuje nebo jinak traumatizuje.

Tam, kde šikanování dochází, je demoralizována celá skupina dětí. Přihlížením a nečinností k ubližování bezbranným jedincům se učí tolerovat bezpráví, které má často charakter trestné činnosti.

Kdo šikanuje ?
Nejčastěji chlapci, kteří vyrůstají v chladném a odmítavém rodinném prostředí. Rodiče akceptují násilí jako řešení nejrůznějších problémů, tolerují je svým dětem a sami je často tvrdě trestají.
Násilník bývá tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům, verbálně i k učitelům. Může být temperamentní, sebevědomý, bystrý, ale i méně nadaný, všeobecně oblíbený a také vynalézavě krutý.

Obětí šikanování se zpravidla stává dítě, které nemělo možnost naučit se obranným postojům, jinak řečeno zdravé agresivitě. Bývá plaché, úzkostné, pasivní, někdy i tělesně slabší nebo neobratné. Jeho pasivita provokuje často násilníky, kteří “testují” co všechno si bezmocná oběť nechá líbit.

Děti, není hanba se svěřit dospělému, situace se tím rozhodně nezhorší, ba naopak. Vyhledej co nejdříve pomoc u třídního učitele, pedagogického poradce ve škole, s rodiči vyhledejte pomoc v psychologické poradně, kde se naučíte chování v situaci ohrožení.

Trápíš se kvůli šikaně?
O šikaně mluvíme jestliže jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje jiným. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

Chyba:

  • Není v tobě, ale často ve špatných vztazích celé třídy.
  • Ostatní jsou k tvému trápení lhostejní, nebo mají strach se tě zastat, nebo se dokonce zlomyslně na tvém neštěstí přiživují.

Pamatuj:

  • Nikdo nemá právo ti ubližovat!
  • Strach obrátit se o pomoc /dospělí mi nebudou věřit, děti se mi pomstí apod./ je častý a pochopitelný, ale bohužel všechno ještě zhoršuje.
Obrať se:
  • Na rodiče, výchovného poradce nebo učitele ke kterému máš důvěru a svěř se.
  • Je povinností nás dospělých tento problém řešit. Jedná-li se o opakované potíže, tak na ně většinou děti samy nestačí a často dochází k jejich zhoršování.
  • Na Linku bezpečí, bezplatně můžeš volat na telefon 116 111.

 Zdroj: Záchranný kruh – osobní bezpečí – šikana

pprap. Lucie Chaloupková
Obvodní oddělení Čáslav
22. listopadu 2022