Dopravní akce zaměřená na motorkáře a cyklisty

Kutnohorsko – Bylo zkontrolováno 264 vozidel a motocyklů.

V pondělí 25.září a v úterý 26. září letošního roku probíhala ve Středočeském kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře a cyklisty.

Tato akce byla primárně zaměřená na dodržování povinností motorkářů v silničním provozu, a to zejména na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, technický stav motocyklu a například používání ochranné helmy. Policisté se ale nezaměřili pouze na motorkáře, ale samozřejmě na všechny účastníky silničního provozu. Pozornost věnovali i pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, zaměřili se i na problematiku nelegální migrace, jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo na Kutnohorsku zapojeno celkem 18 policistů, kteří zkontrolovali 264 vozidel a motocyklů. Celkem zjistili 35 přestupků, kdy převážnou většinu z nich vyřešili na místě blokovou pokutou. Nejčastějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů a nevyhovující technický stav vozidla.

Cílem dopravně bezpečnostních akcí není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů, proto v nich budeme i nadále pokračovat.