Projekt „Přes bariéry s policií“

Kutnohorsko – Sportovně charitativní akce se zúčastnili studenti ze středních škol v Čáslavi a Kutné Hoře.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, nadací Konto Bariery a spolkem Bezpečná společnost připravilo sportovně charitativní akci s názvem „Přes bariéry s policií“.

Studenti maturitních ročníků středních škol a středních odborných učilišť s maturitou mají možnost vyzkoušet si pod vedením instruktorů Školního policejního střediska testy fyzické způsobilosti potřebné pro přijetí k policii. Generální partner za účastníky zaplatí „startovné“, které se následně dostane prostřednictvím nadace Konto Bariéry vybrané osobě, která pomoc potřebuje. Naší snahou je vybrat co nejvyšší finanční obnos pro vybranou osobu, která je hendikepována.

V pondělí 18. září 2023 se do sportovně charitativní akce zapojili studenti a studentky SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, ve středu 20. září 2023  sportovali maturanti z kutnohorské VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora a v pátek  22. září 2023 maturanti z čáslavské  VOŠ, SPŠ a OA Čáslav.  Studenti si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a podpořili svou účastí hendikepovaného čtyřletého Filípka.

Naší snahou je, aby mladá, nastupující generace získala ke sportu opět kladný vztah a nebyla lhostejná k těm, kteří to potřebují. Díky každé takové společné aktivitě se nám může lépe dařit překonávat bariéry.

Studenti, kteří splní čtyři sportovní disciplíny a dosáhnou stanoveného počtu bodů, obdrží osvědčení. V případě zájmu stát se policistou, nemusí již tito studenti absolvovat fyzické testy, nutné pro přijetí do služebního poměru Policie ČR, neboť jim do konce září 2024 platí právě zmiňované osvědčení.

Fotografie úspěšných studentů VOŠ a SOŠ řemesel Kutná Hora

Úspěšný team studentů VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Fotografie teamu čáslavských studentů VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

 

 

 

por. Mgr. Vendulka Marečková
ÚO PČR  Kutná Hora
25. září 2022