Nepřizpůsobiví sousedi

K pravidelně opakujícímu se rušení nočního klidu vyjížděla několikrát hlídka MP Čáslav. V ul. Žitenická, Čáslav znesnadňují sousedům obvyklý způsob života hluční nájemníci, kteří jsou známými uživateli omamných a psychotropních látek. Do bytu si ve večerních hodinách zvou návštěvy a konzumují alkohol. Svými hlasitými projevy, reprodukovanou hudbou a další činností způsobují hluk, který občany obtěžuje a zasahuje do stanovené doby nočního klidu (22:00 hod. – 6:00 hod.). „Hraje jim zde hlasitá muzika, která mi připomíná svým hlukem demoliční práce na stavbě,“ vypověděla jedna z osob, které toto soužití obtěžuje. „Žiju v sousedním domě a hluk, který v noci vydávají se rozléhá až k nám,“ uvedla další osoba.

Aktuálně byl kontaktován vlastník, který tento byt pronajímá, aby zjednal nápravu. Pokud budou problémy přetrvávat, může dát majitel výpověď z bytu. Rušení nočního klidu je přestupkem, za který lze uložit mimo jiné pokutu do výše 10 000 Kč.